İ M A R

YAPI DENETİM KURULUŞU RUHSAT DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

1- Dilekçe (inşaat adresi yazılacak)
2- Tapu
3- Çap (aslı)
4- İmar durumu
5- Kotlu kroki
6- Aplikasyon krokisi (aslı)
7- Mimari proje (4 adet)
8- Statik proje ve hesapları (3 adet)
9- Sıhhi tesisat projesi (3 adet)
10- Elektrik projesi (3 adet)
11- Harita uygulama projesi (3 adet)
12- Isı yalıtım projesi
13- Kalorifer projesi (varsa)
14- P.t.t. Projesi
15- Asansör projesi(gerekli ise-3 adet)
16- sığınak raporu (gerekli ise)
17- çıkmalar için noterden muvafakat (varsa)
18- kaldırım kanalizasyon ilişiği
19- imar yasası 18. Madde ilişi
20- emlak vergi makbuzu veya emlak servisinden borcu olmadığını belirten yazı
21- tapu yazısı
22- proje müellifi mimar / inşaat mühendisi / makine mühendisi / elektrik mühendisi /b.ş. Kaydı / büro tescil belgesi